Prawidłowa komunikacja – jak o nią zadbać?

Czy zdarza Ci się myśleć czasem:

 „Czuję się  niezrozumiana/y”  

„Trudno mi porozumieć się z partnerem/ przyjaciółmi/ szefem/ współpracownikami”

„Nie umiem przedstawić swoich myśli, potrzeb, uczuć, pragnień” ?

Podobne odczucia miewa wielu ludzi. Zdaje im się, że mówią wyraźnie, zrozumiale, a jednak ich przekaz nie trafia do innych tak, jak by tego chcieli. W dużej mierze odpowiada za to umiejętność komunikowania się.

Mogłoby się zdawać, że umiejętność komunikowania się to jedna z najprostszych umiejętności, w końcu od urodzenia uczymy się mówić. Jednak komunikacja to coś więcej, niż tylko wypowiadanie słów.

Komunikacja to przekazywanie sobie nawzajem informacji. Używamy w tym celu sygnałów werbalnych (słów), ale i niewerbalnych, takich  jak gesty, mimika, ton głosu, postawa ciała.

Komunikacja pozwala nam:

 • wyrazić swoje oczekiwania i potrzeby;
 • zaprezentować siebie jako osobę;
 • wymienić informacje;
 • uzyskać wsparcie i pomoc;
 • dokonać ustaleń;
 • zaspokoić potrzeby swoje i bliskich.

Dzięki prawidłowemu komunikowaniu się ludzie nabierają do siebie zaufania, mogą realizować wspólne cele, uczą się szacunku do siebie nawzajem. Satysfakcjonujące porozumiewanie się jest zatem ważne dla naszego zdrowia psychicznego.

infografika prawidłowa komunikacja psychetherapy.pl

 Problemy w komunikacji

Nie zawsze jednak jest to takie proste. Czasem mimo najszczerszych chęci, prawidłowa komunikacja nastręcza nam wiele problemów. Zdarza się, że pomiędzy tym, co chce przekazać nadawca komunikatu, a tym, co otrzymuje odbiorca, wkradają się tzw. szumy komunikacyjne, czyli bariery utrudniające prawidłowe rozumienie się. Są niczym filtr, przez który przechodzi komunikat, nim trafi do odbiorcy. Często wymienianymi barierami komunikacyjnymi są:

 • różnice kulturowe,
 • stereotypy,
 • koncentracja na wybranych fragmentach wypowiedzi,
 • samopoczucie,
 • generalizowanie,
 • ocenianie.

A co wtedy, gdy nie potrafisz wyrazić swoich potrzeb? Możliwe, że zaczynasz krzyczeć, by być usłyszanym i lepiej zrozumianym. Może wymuszasz na innych, by zrobili dokładnie to, czego oczekujesz. A może trudno Ci mówić o swoich uczuciach i chowasz je głęboko w sobie. Tłamsisz i próbujesz je zagłuszyć? Chciałbyś bronić swoich granic, jednak nie wiesz, jak to robić? Pozwalasz innym wchodzić ci na głowę?

Możliwe, że świetnie radzisz sobie w pracy, ale w domu trudno ci dbać o siebie. Lub odwrotnie,  wśród bliskich ci osób potrafisz asertywnie zaznaczyć swoje granice, ale poza domem nie jest to dla ciebie takie łatwe. Trudności w komunikacji odbijają się na całym naszym życiu. Mogą prowadzić do nieporozumień, kłótni lub problemów natury emocjonalnej.

Z czym najczęściej mierzą się osoby, które mają trudności w komunikacji? Zauważyłam, że najczęściej występujące problemy to postawa uległa lub agresywna. W jaki sposób przejawia się każda z tych postaw?

POSTAWA ULEGŁA

Postawa uległa to taka, w której ktoś zamyka się w sobie i nie prezentuje innym swojego zdania. Opinie innych ludzi są dla takiej osoby ważniejsze niż swoje własne. Uległość może prowadzić do ucieczki, np. przed konfrontacją. W efekcie osoba uległa woli przyjąć cudzy pogląd, niż skonfrontować się z rozmówcą i zaprezentować swój punkt widzenia. Niejednokrotnie ma to związek z brakiem poczucia własnej wartości, wyuczonym schematem podporządkowania się, obawą przed utratą aprobaty ze strony innych lub lękiem wobec tego, jak mogą zachować się ludzie.

Uległość w kontaktach z ludźmi może mieć wpływ na to, jak będą nas traktować inni oraz jak będziemy postrzegać siebie. Ciągłe podporządkowywanie się, brak dbania o siebie może sprawić, że nasze poczucie własnej wartości jeszcze bardziej zmaleje. Możemy odczuwać lęk, złość, frustrację. Złość, która rośnie, może przerodzić się w wybuchy agresji. Możemy tracić szacunek do siebie. Ludzie mogą zacząć nas wykorzystywać.

POSTAWA AGRESYWNA

Kolejna postawa, która jest szkodliwa to agresja. Komunikacja agresywna opiera się na założeniu: „Jeśli myślisz inaczej niż ja, to znaczy, że jesteś głupi”.  Osoba agresywna nie słucha innych, podejmuje decyzje, nie uwzględniając nikogo, nie liczy się z odczuciami innych ludzi, może krzyczeć na innych, używać wulgaryzmów, nie myśląc o tym, co ktoś czuje czy myśli.

Agresja może pojawić się na skutek:

 • braku pewności siebie;
 • chęci zwrócenia na siebie uwagi lub zademonstrowania swojej władzy;
 • obawy, że nie otrzyma się tego, czego się chce;
 • trudności w rozładowaniu emocji.

Postawa agresywna może powodować szkody w kontaktach z innymi ludźmi, ale też z samym sobą. Może przyczynić się do konfliktów z innymi, ośmieszania się, pojawienia się stresu, może spowodować utratę szacunku do siebie i innych. Często prowadzi również do przemocy.

Najkorzystniejszym stylem komunikacji jest asertywność. Komunikacja asertywna polega na szanowaniu siebie i innych.

Osoba asertywna potrafi dostosować się do sytuacji, dbając przy tym o siebie. Broni swoich praw, ale uwzględnia również prawa innych osób. Wierzy w siebie, żyje w zgodzie ze sobą. Więcej na temat asertywności omawiam w kolejnym artykule, do którego lektury już teraz Cię zachęcam.

Z czego wynikają te trudności w komunikacji? Czemu wybieramy określony styl komunikowania się? Przyczyn może być wiele. Może mieć to też związek z naszymi doświadczeniami z przeszłości, osobowością czy charakterem. Mogliśmy nauczyć się pewnego sposobu komunikowania się od bliskich, ważnych dla nas osób. Możemy mieć trudność z dostrzeganiem swoich emocji, regulowaniem ich we właściwy sposób, czujemy brak pewności siebie, mamy niskie poczucie własnej wartości. Może też po prostu nie znaliśmy innych metod komunikowania się.

Psychoterapia a właściwa komunikacja

To najczęstsze, ale nie jedyne powody. Aby poradzić sobie z tymi problemami, pomocą może okazać się psychoterapia. Wraz z psychoterapeutą możesz dotrzeć do źródeł swoich problemów, lepiej zrozumieć sposób, w jaki się komunikujesz (i dlaczego) i nauczyć się asertywności.

Poza terapią indywidualną możesz też skorzystać z psychoterapii grupowej, gdzie wspólnie z osobami, które mają podobne trudności, nauczysz się komunikacji w szacunku do siebie i innych.

psychoterapia właściwa komunikacja cytat